Skip to Content

Allah Kimlerin Velîsidir?.

Allah Kimlerin Velîsidir

Allah Kimlerin
Velîsidir?

 
Allah, mü'minlerin velîsidir,
yardımcı ve dostudur (2/Bakara, 257; 3/Âl-i İmrân, 68). Mü'minler rablerine
hakkıyla iman ettikten sonra O'nun râzı olacağı sâlih amel işlerler. Bundan
dolayı da Allah onlara velî olur (6 En'âm, 127). Allah sâlih kimselerin
velîsi/dostudur. "Benim velîm, Kitab'ı indiren Allah'tır. O sâlih insanları
velî/dost edinir (onları gözetip korur)." (7/A'râf, 196). Allah müttakîlerin
de dostudur. Dünya hayatında kendilerini Allah'a muhtaç saymayan ve O'nun
rabliğine saygı duymayan zâlimler birbirlerinin velîsidirler. Bazıları farklı
zannetseler de aslında kulların hiç biri, Allah'tan müstağnî kalamaz (O'na
muhtaç olmaksızın yaşayamaz). Zâlimler özellikle zulüm ve günah işlerinde
karşılıklı dostturlar. Buna karşın Allah, kendisine karşı kulluk ve sorumluluk
bilinci duyan, O'ndan hakkıyla korkup sakınan takvâ sahibi kullarının dostudur,
velîsidir (45/Câsiye, 19). İnsanlar için Allah eşsiz, benzersiz ve sonsuz
velîdir. İnsanlar Allah'tan başka mutlak velî/dost ve yardımcı bulamazlar  (9/Tevbe,
116; 6/En'âm, 70; 18/Kehf, 26; 29/Ankebût, 22). "Allah, mü'minlerin
düşmanlarını çok iyi bilir. Allah onlara velî/dost olarak da yeter, yardımcı
olarak da." (4/Nisâ, 45).

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar