Skip to Content

HUTBE-İ HÂCE

HUTBE

HUTBE-İ HÂCE

 

Hamd, ancak Allah
içindir. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin
şerrinden, kötü amellerimizden O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu
saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.

Allah'tan başka
ilâh olmadığına şehâdet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehâdet ederim
ki, Muhammed O'nun kulu ve Resûlüdür.

"Ey iman edenler!
Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin."
(Âl-i
İmrân, 3/102)

"Ey insanlar! Sizi
bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler
ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden
dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riâyetsizlikten de
sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinize gözetleyicidir."
(Nisâ, 4/1)

"Ey iman edenler!
Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki, Allah işlerinizi düzeltsin ve
günahlarınızı bağışlasın.Kim Allah ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa
ermiş olur."
(Ahzâb, 33/70-71)
Şüphesiz,
sözlerin en doğrusu Allah'ın kelâm'ı, yolların en güzeli Muhammed'in
sallallahu aleyhi ve sellem yolu ve işlerin en kötüsü sonradan
çıkarılanlarıdır. Sonradan uydurulup dine sokulan her yenilik bid'at ve her
bid'at sapıklıktır.Ve her sapıklık da ateştedir.[1]

 

[1]
«Hutbe-i Hâce» ismiyle meşhur olan bu duây›, cuma hutbelerinde vesâir
konuşmalarında okuyan Resûlullah
sallallahu aleyhi ve sellem bizzat sahabelerine de
öğretmiştir. Hadîsi, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî, Ebû Yâlâ, Beyhakî, İmam
Ahmed sahih bir senedle rivâyet etmiş ve bir kısmı da Sahih-i Müslim'de yer
almıştır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar