Skip to Content

Putlara Tapınmanın Sebepleri

Putlara Tapınmanın Sebepleri

Putlara Tapınmanın
Sebepleri:

 

Kur'an, putlara tapınma sebepleri konusunda
şunları sayar:

1- Şefaat düşüncesi ve Allah'a bu aracılarla
güya yakın olma arzusu: Kur'an, putçuların bu bahanelerini, yapay
kılıflarını geçerli bir neden kabul etmez ve putperestliği bırakmaları için
insanlara en keskin ve sert dili kullanır. (Bkz. 39/Zümer, 3, 44; 10/Yûnus, 18;
17/İsrâ, 56-57; 43/Zuhruf, 86; 30/Rûm, 13)   

2- Aşırı ta'zim: Kur'an'a göre bir
varlığa aşırı saygı gösterme, onu yüceltme ve onu ululama, sonuçta onu
tanrılaştırmaya yol açacağı için yerilmiş ve şirk olarak değerlendirilmiştir.
Sanki İbâdet edilecek derecede yüceltilen şahsiyetler, Allah katında makbul ve
aslında böyle bir ta'zimden kaçan kimseler bile olabilirler. Kur'an,
peygamberlere, din adamlarına, meleklere, sâlih insanlara vb. varlıklara
gösterilen bu aşırı ta'zimi şirk olarak değerlendirmiştir. (Bkz. 5/Mâide, 116;
9/Tevbe, 30, 31; 34/Sebe', 40; 71/Nûh, 23)  

3- Aşırı sevgi: Kur'an, herhangi bir
şeyi, Allah'ı sever gibi severek, onun arzularına, emir ve yasaklarına itaat
etmeyi Allah'a şirk koşmak olarak değerlendirmiş; herhangi bir şeye veya kimseye
karşı beslenen aşırı sevgiyi de, onu putlaştırmak olarak nitelemiştir.
"İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah'tan başka eşler tutarlar. Allah'ı sever
gibi onları severler. Iman edenler ise, en çok Allah'ı severler..."
(2/Bakara, 165). Allah'a inanmak, kişinin O'nun isteğini kendi dileğine veya
başkalarının isteklerine tercih etmesini ve diğer arzuları O'nun yolunda fedâ
edecek kadar O'nu sevmesini gerektirir. Allah'ı sevmenin kanıtı, Allah'ın
belirli nitelik ve güçlerini başkalarına atfetmemek ve O'nun hakkını sahte ilâh
ve rablere vermemektir. Allah'ın sıfat ve güçlerini başkalarına atfedenler, O'nu
sevdiklerini iddia edemezler; bilakis bu şekilde O'na ortak koşmuş, Allah'a denk
tutmuş olurlar. İnsan, Allah'ın melekleri, nebi ve velileri gibi değerli
kullarını severken de, bu âyetin çizdiği sınırda durmasını bilmelidir.  Zira
Allah için sevmekle,  Allah'ı  sever  gibi  sevmenin  arasındaki  farkı bilmek
gerekir. Hiçbir şeyi veya kimseyi Allah'ı sever gibi sevemeyiz, O'na ait
vasıfları veremeyiz, O'nun gibi yüceltemeyiz.

Tarihteki putları ve puta tapanları
incelediğimiz zaman, şirk temeline dayalı putçuluğun, günümüzde geçerli olan
şirkten ve putçuluktan pek de farklı olmadığını görürüz. Mekke'li müşrikler de
bir Allah inancına sahipti (Bkz. 29/Ankebût, 61, 63; 39/Zümer, 3). Fakat,
Allah'ın hükmü yerine Mekke site devletinin parlamentosu Dâru'n-Nedve'nin kanun
yapmasını ve Ebû Cehil gibi tâğutların kendilerini yönetmelerini istiyorlardı.
Yer yer dindar kesilmelerine rağmen, tevhid'in karşısında durarak şirke
sarılıyorlardı.

Günümüzdede kelime-i şehâdet getirip namaz
kılan, oruç tutan, hacca giden kimselerden önemli bir kesimin tâğutun hükmüne
rızâ gösterdikleri, tâğuta itaat ettikleri, sadece Allah'a mahsus olan sıfatları
başkalarına verdikleri bilinen bir gerçektir. Yine bu kimselerin Allah'ı bırakıp
birtakım armaları, şiarları/sloganları, işaretleri, bayrakları, heykelleri,
gelenek ve görenekleri, bazı kavram ve ideolojileri, sanatı, sanatçıları,
futbolu, sporcuları, gruplarını, parti veya kurumlarını, devlet adamlarını,
liderlerini... yücelttikleri ve bu sayılan değerler uğruna mallarını,
mülklerini, namuslarını, ahlâklarını pâyimal ettikleri, böylece bu değerlere
kulluk ettikleri ortadadır. Sözü edilen bu şahısların, tâğutun ortaya koyduğu
nefsanî, şeytanî ve indî değer yargılarıyla Allah'ın kanunları ve şeriati
çatışacak olsa, hep Allah'ın şeriatinı onların istekleri doğrultusunda yontarak
şekil verdikleri, kısacası putların veya putların arkasına sığınmış olanların
emir ve yasaklarını harfiyyen yerine getirdikleri ve Allah'ın şeriatine tümüyle
zıt olan sistemleri kabul ederek onların hükümlerini tatbik ettikleri de inkâr
edilemez.

Bunlar, müşrik değil de nedir? Bundan daha açık putçuluk düşünülebilir mi?
Putların emir ve direktifleri doğrultusunda hareket ederek onların yolundan hiç
ayrılmayanlar, Allah'ın kitabına ve Rasûlü'nün sünnetine kulaklarını tıkayarak
putların ve onların işbirlikçilerinin çağrısına kulak verenlerden daha çok
putperest olur mu? Bunlar, apaçık müşrik olduklarını kendileri ilan ediyorlar.
Bu tür insanlar, ister namaz kılsın, ister oruç tutsun, ister hacca gitsin ve
isterse sabahlara kadar Allah Allah diyerek tesbih çeksinler. Ne yaparlarsa
yapsınlar, kendilerini putçu müşrik olmaktan kurtaramaz, kimse de onları zorla
temize çıkararak müslüman yapamaz!..[1]             
     

 

[1] Mehmet
Kubat, Kur'an'da Tevhid, Şafak Y. s. 132-138
 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar