Skip to Content

İbâdetle ilgili Bazı Âyetler

İbâdetle ilgili Bazı Âyetler

İbâdetle ilgili
Bazı Âyetler:

 

"(Ya Rabbi,) Ancak Sana ibâdet eder, ancak
Senden yardım isteriz."  (Fatiha:
1/5)

"Ben cinleri ve insanları ancak Bana ibâdet
etsinler diye yarattım." (Zariyat:
51/56)

"Allah'a ibâdet edin. O'na hiçbir şeyi ortak
koşmayın." (Nisa: 4/36)

"(Ya'kub) oğullarına: 'Benden sonra neye ibâdet
edeceksiniz?' demişti. 'Senin ilâhın ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın
ilâhı olan tek İlâh'a ibâdet edeceğiz. Biz O'na teslim olanlarız' dediler."
(Bakara: 2/133)

"Sizin şu karşısında durup taptığınız heykeller
de nedir? 'Babalarımızı onlara
tapar bulduk.'
dediler." (Enbiyâ:
21/52-53)

"De ki: Allah'ı bırakıp size ne zarar,
ne de yarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah,
işitendir, bilendir. (O'na ibâdet etmeniz gerekmez mi?)"
(Mâide: 5/76)

"Hahamlarını ve râhiplerini Allah'tan ayrı
rablar edindiler; Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa kendilerine yalnız tek ilâh olan
Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka ilâh yoktur. O, onların ortak
koştukları şeylerden münezzehtir." (Tevbe:
9/31)

"Tevbe eden, ibâdet eden, hamd eden, seyahat
eden, rükû eden, secde eden, iyiliği emredip kötülükten meneden ve Allah'ın
(yasak) sınırlarını koruyan (onları çiğnemeyen) mü'minleri müjdele."
 (Tevbe: 9/112)

"İnsanlardan kimi de Allah'a bir yönden (dinin
bütününe inanmadan) ibâdet eder. Eğer kendisine bir hayır gelirse, onunla huzura
kavuşur (sevinir) ve eğer başına bir kötülük gelirse yüz üstü döner (dini
kötüleyerek ondan vazgeçer)."  (Hacc:
22/11)

"Ey mü'minler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize
ibâdet edin, hayır işleyin ki umduğunuza eresiniz."
 (Hacc: 22/77)

"Ey iman eden kullarım, Benim arzım geniştir,
bana kulluk/ibâdet edin." (Ankebût:
29/56)

"İyi bil ki, hâlis din yalnız Allah'ındır.
O'ndan başka velîler edinerek: 'biz bunlara, sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar
diye tapıyoruz'  diyenlere (gelince): Şüphesiz ki Allah, onlar arasında,
ayrılığa düştükleri şeyde hükmünü verecektir."
(Zümer: 39/3)

"Tâğuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a
yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı."
(Zümer: 39/17)

"Hayır, yalnız Allah'a ibâdet/kulluk et ve
şükredenlerden ol." (Zümer: 39/66)

"Allah'tan başkasına ibâdet/kulluk etmeyin. Ben,
sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum."
(Ahkaf: 46/21)

"Andolsun biz, her millet içinde: 'Allah'a
ibâdet/kulluk edin, tağut(a tapmak)dan kaçının'  diyen bir rasûl/elçi
gönderdik."  (Nahl: 16/36)

"De ki: 'Ey kitap ehli, bizim ve sizin aranızda
eşit olan bir kelimeye gelin: Yalnız Allah'a ibâdet edelim. O'na hiçbir şeyi
ortak koşmayalım. Birimiz diğerini Allah'tan başka rab edinmesin."
(Âl-i İmrân: 3/64)

"Allah, kimlere lânet ve gazab etmiş, kimlerden
maymunlar, domuzlar ve tâğuta tapanlar yapmışsa, işte onların yeri daha
kötüdür." (Mâide: 5/60)

"De ki: Ben Allah'tan başka yalvardıklarınıza
tapmaktan men olundum." (En'âm: 6/56)

"Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'a kul
olarak gelecektir." (Meryem: 19/93)

"Siz, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve
zarar vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka
taptıklarınıza! Aklınızı kullanmıyor musunuz siz?"
(Enbiyâ: 21/66-67)

"Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennem
odunusunuz. Siz (odun gibi) oraya gireceksiniz."
(Enbiyâ: 21/98)

"İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin
için güzel bir örnek var. Onlar, kavimlerine demişlerdi ki: 'Biz sizden ve
sizin  Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin (taptıklarınızı)
tanımıyoruz. Siz, bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda
sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir."
(Mümtehıne: 60/4)

De ki: Ey kâfirler! 'Ben sizin taptıklarınıza
tapmam. Siz de benim ibâdet ettiğime tapıcılar değilsiniz. Ben asla sizin
taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim ibadet ettiğime tapacak değilsiniz.
Sizin dininiz size; benim dinim bana!"
(Kâfirun: 109/1-6)

"Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki
ona: 'Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Bana kulluk/ibâdet edin' diye vahyetmiş
olmayalım." (Enbiyâ: 21/25)

"Bir zaman İbrahim şöyle demişti: 'Rabbım, bu
şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut."
(İbrahim: 14/35)

"Siz Allah'tan başka birtakım putlara
tapıyorsunuz. Yalan uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız size
rızık veremezler. Siz rızkı Allah'ın yanında arayın. O'na kulluk/ibâdet edin  ve
O'na şükredin. Hepiniz O'na döndürüleceksiniz."
(Ankebût: 29/17)

"Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun
âyetlerindendir. Ne güneşe ne
de aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer kulluk ediyorsanız
(böyle yapın)." (Fussılet:
41/37)

"De ki: 'Ben dinimi yalnız Allah'a hâlis kılarak
O'na ibâdet/kulluk ediyorum."
 (Zümer: 39/14)

"Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbına
kulluk/ibâdet et." (Hicr: 15/99)  

Âyetlerin ortaya koyduğu ilk gerçek "sadece
Allah'a ibâdet edip, O'ndan başkasına ibâdet etmemektir." İslâm, ibâdeti sadece
Allah'a ait kılmayı emrederken, O'na herhangi bir şeyi ortak koşma yasağını da
getiriyor. İnsanlığın tanıdığı veya tanıyabileceği Allah'ın dışında her çeşit
ma'bud edinme çeşidini içine alan kesin bir yasak koyuyor.

[1]

 

 

[1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar