Skip to Content

Kabirlerin Hazırlanışı

Kabirlerin Hazırlanışı

Kabirlerin
Hazırlanışı:

 

Kabir hazırlanırken şu hususlara dikkat
edilmelidir Kabir, bir adam boyu veya göğüs hizasına kadar kazılır. Ölüyü daha
iyi koruyacağı düşüncesiyle kabir daha derin açılabilir. Toprak sert ise kabrin
kıble tarafına bir lahd (oyuk) açılır. Eğer lahd açılmakla toprak göçecek kadar
yumuşak olursa o zaman kabrin ortasında ölünün sığacağı kadar bir yer açılır ve
oraya defnedilir.
İslâm müctehidleri ve fakihleri, kabirlerin kireç ve
benzeri ile yapılmasının, kendi toprağına ilâve edilerek yükseltilmesinin,
üzerine kubbeli bina yapılmasının, taşına övücü veya kadere sitem edici
kelimeler yazılmasının caiz olmadığı konusunda görüşbirliği içindedir. Buna
karşılık kabrin, yerden bir-iki karış yükselmesi, şeklinin deve hörgücü gibi
olması, kerpiçle yapılması, kabrin baş tarafına bir taş konulması ve ölünün
isminin yazılmasında bir sakınca görülmemiştir. Ancak kabrin üstüne mescit gibi
bina inşa edilerek buranın mabed edinilmesi hadisle yasaklanmıştır.

Hz. Âîşe (r.a), Rasulullah (s.a.s)'ın son
hastalığında şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Allah, Yahudi ve
Hristiyanlara lânet etsin, Onlar, peygamberlerinin kabrini mabed haline
getirdiler." Hz. Âîşe diyor ki: "Eğer bundan korkulmasaydı, Hz. Peygamberin
kabri dışarıdan belli olacak şekilde yapılacaktı."[1]
Peygamberin ve Hz. Âîşe'nin ifadelerinden; kabrin dış şekli üzerinde titizlikle
durulmasının ve bazı yasaklar konmasının sebebinin tevhit inancını korumak ve
insanların şirke düşmelerini önlemek olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer yandan İslâm dini, israfı yasaklamıştır.
israf, malın lüzumsuz yere ve ölçüsüz harcanması, sarfedilmesi demektir. Aç,
çıplak, ilaçsız, tahsilsiz. eşsiz, işsiz, muhtaç müslümanlara yardım etmek
yerine, büyük masraflarla heybetli, süslü ve masraflı kabirlerin bina edilmesi
israf sınırları içine girebilir.

Cenaze için namaz kılındıktan sonra cemaatle
birlikte yaya veya ihtiyaç olunca araç vasıtasıyla kabristana gidilir. Derince
ve uygun boyda açılan kabre cenazeyi gömmek farz-ı kifayedir. Cenazeyi
taşıyanlar gibi kabre indirenlerin de; "Bismillah ve ala milleti Rasulullah"
demeleri müstehabtır.

Ölü, kabirde yüzü kıbleye gelmek şartıyla sağ
yanı üzerine yatırılır. Sonra kefenin düğümleri çözülür. Kabrin tahtası
dizildikten sonra kürekle veya elle üzerine toprak atılır. Kabrin üstünü biraz
yükseltmek menduptur. Toprak pekişsin diye kabrin üzerine su serpilebilir.

[2]

 

[1]
Buhâri, Cenâiz: 216.

[2]
Muhiddin Bağçeci, Mefail Hızlı, Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/254-255.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar