Skip to Content

Rasulullah (s.a.s.)'ın Hayatında Dua

i

i) Rasulullah (s.a.s.)'ın Hayatında Dua:
 
Rasulullah (s.a.s.) 'ın
hayatına baktığımız zaman, duanın onun hayatının her noktasına serpiştirilmiş
bir eylem olduğunu görüyoruz. Dua, onun hayatında âdeta bir hayat tarzına
dönüşmüştür. O, yatarken, kalkarken, yemekten sonra, tuvalete girerken ve
çıkarken, elbise giyerken ve çıkarırken, bineğe binerken, hasta iken, sıhhatli
iken, sefere çıkarken, seferden döndükten sonra, sevinçli ve üzücü olaylar
karşısında, namazın içinde, namazdan sonra, bir cenaze esnasında, birinin yeni
elbise giydiğini gördüğünde, evden çıkarken, eve girerken, hoşuna giden bir mal
gördüğünde, belâya uğrayanları gördüğünde, gök gürültüsü işittiğinde... Bunlar
gibi daha hayatın bir çok alanında dua ile iç içe yaşıyordu. Ruhun gıdasının dua
olduğundan O, ruhunu gıdasız bırakmıyordu.
Şimdi Peygamberimiz'in genel
olarak yaptığı dualardan örnekler verelim:
"Allah'ım! Ürpermeyen
kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen bilgiden ve kabul olunmayacak duadan
sana sığınırım."[1]

"Allah'ım! Bize dünyada da
bir hayır, ahirette de bir hayır ver. Bizi cehennem azabından koru."[2]

"Allah'ım, dinimi doğru kıl;
o benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl; hayatım onda geçmektedir.
Âhiretimi de doğru kıl; dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma
(vesilesi) kıl. Ölümü de her çeşit şerden (kurtularak) rahata kavuşma kıl."[3]

"Allah'ım, yeterince
helâlinden vererek beni haramından koru. Lutfunla ver. Başkasına muhtaç etme."[4]

"Allah'ım! Aczden,
tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan,
cimrilikten Sana sığınırım. Keza, kabir azabından da Sana sığınırım. Hayat ve
ölüm fitnesinden de Sana sığınırım."[5]

"Ey Rabbim, hatamı,
bilmezliğimi, bütün işimdeki israfımı ve Senin, benden daha iyi bildiğin
kusurlarımı ört. Ey Allah'ım, hatalarımı, bilerek ve bilmeyerek yaptığım
kusurlarımı ve şaka şeklinde olan eksiklerimi ve bende olan bütün kusurları
affet. Ey Allah'ım, benim peşin, açık ve gizli yaptığım her şeyi affet. Önce
yaptıran ve sonra bıraktıran Sensin. Sen her şeye kadirsin."[6]

"Ey Allah'ım! Ben Senden
doğru yolu, takvâyı, iffet ve istiğnâyı (insanlara muhtaç olmamayı) dilerim."[7]

"Ey Allah'ım! Sana teslim
oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana döndüm. Senin kudretinle mücadele
ettim. Ey Allah'ım, beni saptırmaman için Senin kuvvet ve şerefine sığınırım.
Senden başka ilâh yoktur. Sen, ölmeyen dirisin. Cinlerle insanlar ise hepsi
ölüme mahkûmdurlar."[8]

"Ey Rabbim! Bana yardım et;
aleyhime yardımda bulunma. Beni muzaffer kıl; başkasını bana muzaffer kılma.
Benim için düşmana tuzak kur; aleyhime tuzak kurma. Beni doğruya yönelt ve
hidâyeti bana kolaylaştır. Taşkınlık gösterene karşı bana yardım et. Ey Rabbim,
beni, Seni çok zikreden, Sana çok şükreden, Senden çok korkan, Sana çok itaat
eden, Sana karşı huşû ve tevâzûda bulunan, Sana çok çok dönüp yalvaran kul eyle.
Ey Rabbim, tevbemi kabul et. Günahımı yıkayıp temizle. Duamı kabul et. Hüccetimi
sâbit kıl. Lisanıma doğruluk, kalbime hidâyet ver. Kalbimin kirini gider."[9]

"Ey Allah'ım, Seninle
günahlarımız arasında perde olmak üzere haşyet ihsan et. Cennetine ulaştıracak
itaat ve ibâdeti nasip kıl. Dünya musibetlerini bize kolaylaştıracak yakînî iman
(kesin inanç) ver. Hayatımız boyunca kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden
bizi faydalandır. Öldükten sonra da onların yaptıklarından faydalanmamızı devam
ettir. İntikamımızı yalnız bize zulmedenlere karşı kıl. Bize düşmanlık edenlere
karşı bize yardım et. Dinimizde bizi musibete uğratma. Dünyayı, yönelip de
meşgul olduğumuz şeylerin en büyüğü kılma. Bilgimizin de son noktası dünyadan
ibaret olmasın. Başımıza da şefkat ve merhametten yoksun kimseleri musallat
etme!"[10]

"Ey Allah'ım! Bana
öğrettiğin şeylerden beni faydalandır. Faydalı olacak şeyleri bana öğret ve
ilmimi arttır. Her hal üzerine hamd Allah'a mahsustur. Cehennemliklerin hal ve
sıfatlarından Allah'a sığınırım."[11]

"Ey kalpleri evirip çeviren
Allah'ım! Kalbimi, dininin üzerinde sâbit kıl."[12]

"Allah'ım, Senden dünya ve
âhirette âfiyet istiyorum."[13]

"Ey Allah'ım, Senden her
işte sebât, takvâya azîmet, nimetine şükür, güzel ibâdet, doğru bir lisan ve
temiz bir kalp dilerim. Senin bildiğin bütün şeylerden sana sığınırım. Senin
bildiğin hayrı diler ve Senin bildiğin günahlardan Sana sığınırım. Muhakkak ki,
Sen bütün gizli olanları çok iyi bilensin."[14]
"Ey Allah'ım, bana Seni
sevmeyi ve sevgisi Senin nezdinde bana faydalı olacak kimseleri sevmeyi nasib
et. Ey Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiklerini Senin sevdiğin hususlarda
kullanmakta bana kuvvet ver. Ey Allah'ım, sevdiklerimden alıp götürdüğün şeyleri
de, Senin sevdiğin hususlarda (faydalı olmak için) bana kuvvet ver."[15]

"Ey Allah'ım, tembellikten,
fazla ihtiyarlıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir imtihanından ve
azabından, ateşin fitnesinden ve azabından Sana sığınırım. Yine, zenginlik
fitnesinin şerrinden ve mesih deccal fitnesinden sana sığınırım."[16]

"Ey Allah'ım, hatalarımı kar
ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbisenin kirini temizlediğin gibi kalbimi
hatalardan temizle. Doğuyu batıdan uzaklaştırdığın kadar beni de hatalardan uzak
kıl."[17]

"Ey Allah'ım, işlediğim ve
işlemediğim amellerimin şerrinden Sana sığınırım."[18]      

"Ey Allah'ım, kulağımın
şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve menîmin
şerrinden Sana sığınırım.[19]
 
"Ey Allah'ım, fakirlikten,
(hayır ve tâat) azlığından ve zilletten Sana sığınırım. Birine zulmetmekten ve
zulme uğramaktan da Sana sığınırım."[20]

"Ey Allah'ım, şikaktan
(hakka karşı koymaktan), nifaktan ve kötü ahlâktan Sana sığınırım. Ey Allah'ım,
Sana açlıktan sığınırım; Çünkü o, insandan ayrılmayan çok kötü bir şeydir.
Hıyanetten de Sana sığınırım; Zira o, görünmeyen kötü ve gizli bir günahtır."[21]

"Ey Allah'ım, rahmetini
niyaz ederim. Bir an bile beni nefsimle baş başa bırakma. (Din ve dünyaya ait)
bütün işlerimi ıslah et. Senden başka bir ilâh yoktur."[22]

"Allah'ım, ben nefsime çok
zulmettim. Günahları da ancak Sen mağfiret edersin. İlâhî katından bir
mağfiretle beni affeyle. Şüphesiz ki Sen çok mağfiret edici ve pek
merhametlisin."[23]

"Allah'ım! Gücümün
zayıflığını, tâkatimin ağırlığını, insanlar arasında horlanmamı Sana şikâyet
ederim. Sen, merhamet edenlerin en merhametlisisin. Sen mustaz'afların Rabbisin.
Sen, benim Rabbimsin. Beni kime havâle ediyorsun? Uzakta olup bana hücum edene
mi? Yahut işlerimi kendisinin eline verdiğin düşmana mı? Eğer Senin, üzerimde
gazabın yoksa gerisine aldırmam. Yalnız, âfiyetin, benim için daha geniş ve daha
elverişlidir. Karanlıkların kendisiyle aydınladığı, dünya ve âhiret işlerinin
kendisiyle düzeldiği vechinin nuruna sığınırım. Gazabının üstüme gelmesinden,
öfkenin bana inişinden Sana sığınırım. Rızânı alana kadar eşiğine yüz sürmeye
râzıyım. Güç ve kuvvet yalnız Senin elindedir."[24]

 

 

[1]
Tirmizî, Nesâi.

[2]
Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud.

[3]
Müslim.

[4]
Tirmizî,

[5]
Buhâri, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvud.

[6]
Buhâri, Müslim.

[7]
Müslim, Tirmizî.                                                                 

[8]
Müslim.

[9]
Tirmizî, Ebû Dâvud.

[10]
Tirmizî.

[11]
Tirmizî.

[12]
Tirmizî.

[13]
Tirmizî.

[14]

[15]
Tirmizî.

[16]
Buhâri, Müslim.

[17]
Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud.

[18]
Müslim, Ebû Dâvud.

[19]
Tirmizî, Nesâi, Ebû Dâvud.

[20] Ebû
Dâvud, Nesâi.

[21] Ebû
Dâvud, Nesâi.

[22] Ebû
Dâvud.

[23]
Buhâri, Müslim.

[24]
Rasûlullah'ın Tâif'ten taşlanarak dönerken yaptığı dua; İbn Hişam, Sîre
II/29-30; Ahmet Kalkan, Kur'an Kavramları.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar